VMware vSphere
VMware vSphere Services

| Case Studies | Technology Partners | Careers | Training Resources |

Lösningar för virtualisering och den molnbaserade infrastrukturen

VMware, det ledande företaget i virtualiseringsbranschen, ger organisationer möjligheter till innovation och tillväxt genom rationaliserad IT-verksamhet. Med virtualiserad infrastruktur från VMware – från datacenter till moln till mobila enheter – kan IT-avdelningen leverera tjänster från vilken enhet som helst, när som helst och var som helst.

Hjälp mig att välja en produkt från VMware >

Datacenter- och molninfrastruktursprodukter

Virtualisera och konsolidera servrar, och gör samma sak för nätverk, lagring och säkerhet, i din egen takt. Få etablering på minuter och färdigställ ditt privata moln med automatiserad hantering.

Datacenter- och molnhantering

Hantera virtualiserade och dynamiska hybridmolnmiljöer med specialbyggda verktyg. Förena, automatisera och förenkla alla aspekter av hanteringen för högsta prestanda, kapacitetsutnyttjande och efterlevnad.

Klientvirtualisering och mobil datoranvändning

Förändra slutanvändarnas datoranvändning totalt genom att omvandla datorer, applikationer och data till mobila, centralt administrerade IT-tjänster som är konsekventa, uppfyller regelefterlevnad och säkert levereras till alla enheter.
Kontakta TeleData Consulting om VMwares lösningar | (612) 636-1559 | Onlinekontaktformulär
© 2002-2012 VMware. Med ensamrätt. Informationen omnämns endast i informationssyfte. Sådana listor innebär ingen rekommendation från VMware. Syndikerat i SharedVue Network

 

        Effective October 1, 2011: TeleData Consulting, Inc. has merged with our partner company Blue Net, Inc. This change will allow us to provide you more depth and breadth of services, as well as additional staff to serve all of your IT needs and additional product lines. All existing contracts and agreements have been transfered automatically to Blue Net, Inc.VMware     HP Lefthand Business Partner     Citrix Partner     STORServer Elite Partner    

2007-2012 Blue Net Inc. All Rights Reserved.  
Blue Net is your strategic Minnesota VMware partner  |  Telephone:(952) 925-2583